Gratis budgetbeheer met Hot-Accounts

Beheer persoonlijke financiën

Breng uw bezittingen in kaart.

Photo by Colton Kresser on Unsplash

Het inventariseren van Uw vermogen is een eerste belangrijke stap.

Met Hot-Accounts gaat dit heel gemakkelijk. Het is namelijk een totaaloplossing, waarmee U naast bankrekeningen ook beleggingen en activa in detail kan opnemen.

Check inkomsten en uitgaven.

Regelmatig Uw inkomsten en uitgaven opvolgen is uiteraard even belangrijk. Enkel zo kan U nagaan of U Uw financiële doelstellingen heeft bereikt.

Het Budget Overzicht toont U een automatisch aangepaste situatie na iedere transactie in om het even welke tijdsperiode, per hoofdrubriek of per rubriek. Bovendien ziet men met één muisklik ook de onderliggende transacties.

Het recente Financieel Dagboek gaat nog een stap verder. Resultaten per dag, maand of jaar worden in een mooi historisch rapport gegoten. Dit Financieel Dagboek is ondertussen uitgegroeid tot een echt analyse middel waarmee naar wens elk detail snel zichtbaar kan gemaakt worden.

Praktisch aan de slag met Hot-Accounts

Nagenoeg elk scenario betreffende persoonlijke financiën kan geregistreerd worden in Hot-Accounts. U kan wel best heel eenvoudig starten. De handleiding Installatie en Basisfuncties toont aan de hand van heel eenvoudige voorbeelden hoe U tewerk kan gaan.

Als U hiermee vertrouwd bent kan U eventueel de verdere handleidingen bekijken en beoordelen of U deze extra functionaliteit al dan niet wil gebruiken.

Ten slotte: als er iets niet duidelijk is of als U niet weet hoe een bepaalde actie moet uitgevoerd worden kan U gerust Uw vraag stellen via het contact formulier.

Budget en Budgetopvolging

Het eerder vermelde Budget Overzicht wordt automatisch aangemaakt. Men moet daarvoor geen inspanning doen. Maar als U echt de eigen financiën onder controle wil krijgen maakt U best ook een budget op.

In een budget specificeert men vrij gedetailleerd wanneer en welke inkomsten en uitgaven gedurende bv. het eerstkomend jaar verwacht worden. Dit levert een gebudgetteerd resultaat op. Vaak is deze oefening reeds een hele stap vooruit. Men besluit om bv. bepaalde uitgaven te beperken om zo tot een beter resultaat te komen.

Even belangrijk is uiteraard de opvolging van het budget. Men vergelijkt hierbij de echte ontvangsten en uitgaven met de eerder gebudgetteerde bedragen.

Een budget opmaken kan met vrij eenvoudige hulpmiddelen: bv in een spreadsheet of zelfs gewoon met potlood en papier. Het concept is hier namelijk het belangrijkst. Maar voor de opvolging heeft men een krachtig administratief hulpmiddel nodig.

Hot-Accounts laat U toe om zowel budgetten te definiëren als deze te toetsen aan de realiteit.

Beheer het geld of vermogen van een bejaarde ouder

Transparantie is vaak een belangrijk aspect als men het geld van iemand anders beheert. Gaat het om een familielid, zoals bv. een bejaarde ouder, dan is dat des te meer het geval. Men kan het mogelijk wantrouwen tussen broers en zussen bij voorbaat vermijden door open kaart te spelen en heel regelmatig een gedetailleerd verslag van inkomsten en uitgaven te communiceren aan alle betrokkenen. Hot-Accounts is een perfect hulpmiddel daartoe.

Budgetbegeleiding en bewindvoering

Ook voor OCMW’s, maatschappelijk werkers en bewindvoerders kan Hot-Accounts een ideaal hulpmiddel zijn.

In geval van budgetbegeleiding kan de begeleide persoon zelf zijn of haar financiële administratie doen. In geval van bewindvoering zal eerder de bewindvoerder deze taak op zich nemen. Ook het tegelijkertijd opvolgen van meerdere personen kan gemakkelijk daar Hot-Accounts het beheer van meerdere entiteiten toelaat.

Beheer de aandelenportefeuille van een beleggingsclub

Via Hot-Accounts kan men beleggingen beheren, hetzij voor individueel gebruik, hetzij in clubverband. Voor een beleggingsclub is ook de communicatie een belangrijk aspect.

Resultaten kunnen snel gecommuniceerd worden via het financieel dagboek. Een van de opties ervan is namelijk het tonen van investeringsopbrengsten, en dit zowel absoluut (ROI) als in procenten (% ROI). Vanaf versie 1.10 wordt nu ook de IRR (internal rate of return) van de portefeuille berekend.

Een voorbeeld van dergelijk rapport vindt U hier.

Beheer de financiën van een vereniging of kleine VZW.

Hot-Accounts is in de eerste plaats bedoeld voor personen en gezinnen. Maar de standaard instelling kan wel heel gemakkelijk aangepast en geschikt gemaakt worden voor verenigingen. Maar Hot-Accounts is géén boekhoudprogramma en ook is niets voorzien voor BTW-aangiften.

Hot-Accounts is eigenlijk een perfect programma om feitelijke verenigingen te beheren. En dankzij het financieel dagboek kunnen ook kleine VZW’s het programma overwegen.

Zakgeld: zo leert je tiener omgaan met geld

Photo by RAUL REYNOSO from Pexels

Als ouder vermijd je best dat kinderen het zakgeld beschouwen als iets om louter te spenderen. Men kan daarom beter wat meer zakgeld toekennen, maar dat dan koppelen aan de eis dat het ook dient om bijvoorbeeld kleding te kopen. Zo leert de jongere alvast te sparen om grotere uitgaven te kunnen bekostigen.

Een spaar- en zichtrekening openen bij een bank is een verdere aan te bevelen stap, zeker vanaf de leeftijd van 16 jaar.

Tenslotte: meten is weten. Dat geldt zeker voor geldzaken. En ook voor jongeren. Via Hot-Accounts verkrijgt men snel een goed zicht op wat men bezit evenals wat de belangrijkste uitgaven zijn. Het volgende voorbeeld geeft hiervan een goed idee.

We werpen we een blik op het financiële leven van een adolescent: hij/zij ontvangt maandelijks €100 aan zakgeld. Dit moet echter ook dienen om kleding, gsm abonnement, ontspanning, … te bekostigen. Via babysitten zijn er af en toe extra inkomsten. Hij/zij bezit naast geld in de portemonnee ook een zichtrekening en een spaarrekening. Soms wordt geld opgenomen van een geldautomaat of geld van de zichtrekening naar de spaarrekening overgeschreven.

Een financieel rapport in dagboek formaat.

Standaard Instellingen

Als een nieuwe Hot-Accounts database wordt aangemaakt genereert het programma een standaard structuur van o.a. budgetposten en hoofdcategorieën in de taal die men op dat ogenblik heeft ingesteld.

In geval van ‘Nederlands’ worden volgende hoofdcategorieën aangemaakt:

 • INKOMSTEN
 • UITGAVEN
 • INITIALISATIES
 • TRANSFERS

‘Initialisaties’ worden gebruikt om een initieel beginsaldo van een rekening in te stellen.

‘Transfers’ worden gebruikt om bewegingen tussen eigen rekeningen aan te geven. Het totaal van alle transfers is dus normaliter steeds nul. Indien dat niet het geval is duidt dit meestal op een input fout.

Volgende budgetposten vallen onder de categorie ‘INKOMSTEN’:

 • ALIMENTATIE (ontvangen)
 • BELASTINGEN TERUGGAVE
 • DIVIDENDEN (ontvangen)
 • INKOMSTEN uit VERHURING
 • INTRESTEN (ontvangen)
 • KINDERGELD
 • OVERIGE BATEN
 • WEDDE ( + premies)

Volgende ‘UITGAVEN’ budgetposten worden automatisch aangemaakt:

 • ABONNEMENTEN ( tijdschriften, kranten)
 • ANDERE AFBETALINGEN
 • ANDERE VERGOEDINGEN (Bank, Advocaat)
 • AUTO (belastingen, verzekering, lening, leasing )
 • AUTOGEBRUIK (brandstof,banden/onderh.,parking,tol)
 • BELASTINGEN (Staat,Provincie,Gemeenschap,Gemeente)
 • BIJSTAND (aan familie)
 • GEMEENSCHAPSBIJDRAGEN
 • GEZONDSHEIDSZORG (Mut.,Geneesh,Apotheek,Tandarts)
 • GIFTEN en GESCHENKEN
 • HUISDIEREN ( voeding, verzorging , dierenarts)
 • HULP in huis ( babysit , schoonmaak , bijstand)
 • HUUR/HYP.LENING (volledig bedrag afbetaling)
 • HYPOTHECAIRE LENING ( enkel INTRESTEN)
 • INTERNET/TV/Telefoon/gsm
 • KINDEREN (school/opvang, alimentatie, weekgeld)
 • KLEDING/SCHOENEN
 • LICHAAMSVERZORGING/FITNESS
 • MAALTIJDEN
 • MEUBILAIR/HUISHOUDTOESTELLEN/ANDERE (directe kost)
 • NUTSVOORZIENINGEN (Gas, Electriteit, Water)
 • ONDERWIJS, CULTUUR, Recreatie
 • ONTSPANNING ( + cafe/bar /restaurant,uitgaan eten)
 • OPENBAAR VERVOER (Trein,Tram,Bus,Metro,Taxi)
 • REIZEN en VAKANTIES
 • VERSLAVINGEN (Koffie, Roken, Drinken)
 • VERZEKERINGEN (Woning, BA, brand)
 • VOEDING en allerlei (Kruidenier)
 • VRIJE TIJD/ SPORT/  Club lidmaatschap
 • WONING VERBETERINGEN, ONDERHOUD, HERSTELLINGEN
 • ZIEKENHUISOPNAME ( kosten , verzekering )

In Hot-Accounts kan men ook heel gemakkelijk zelf nieuwe budgetposten en zelfs hoofdcategorieën aanmaken.

Op die manier kunnen ook verenigingen Hot-Accounts omvormen tot een hulpmiddel om hun club financieel te beheren.